Поиск авто: расширенный поиск

UAH
USD
EUR
 • Залiзнична накладна (СМГС)

  2007-09-09 18:13:52 - пишет customs_ua 4265
  Залiзнична накладна (СМГС) - основний перевiзний документ установленої форми, вiдповiдно оформлений i наданий залiзницi вiдправником разом з вантажем. Накладна є формою обов'язкової двосторонньої письмової угоди про перевезення вантажу, яка укладається вiдправником i залiзницею на користь третьої сторони - вантажоодержувача. Накладна одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантiї, унесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станцiї призначення.
  Регламентирующие документы:
  1. Наказ ДМСУ від 21/10/2003 N 715 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"
  2. Спільний наказ ДМСУ та Мінтрансу від 30/03/2001 N 231/174 "Про затвердження Порядку взаємодiї митниць i залiзниць України при перемiщеннi через митний кордон товарiв та iнших предметiв у вантажних залiзничних поїздах"
  3. Постанова КМУ від 06/04/1998 N 457 "Про затвердження Статуту залiзниць України"


 • Міжнародна автомобільна накладна (CMR)

  2007-09-09 18:12:28 - пишет customs_ua 11465
  Міжнародна автомобільна накладна (CMR) - документ, який супроводжує транспортні засоби. Свідчить про укладення договору на перевезення вантажів.
  Регламентирующие документы:
  1. Наказ ДМСУ від 21/10/2003 N 715 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"
  2. Міждержавна угода від 19/05/1956 "Конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ)"
 • Документи, що підтверджують витрати на доставку товарів

  2007-09-09 18:11:44 - пишет customs_ua 1260
  Документи, що підтверджують витрати на доставку товарів застосовуються в комерційній практиці для оформлення відповідних угод та викорстовуються декларантами для визначення митної вартостi товарів.
       В якості таких документів можуть використовуватися:
  документ, що визначає вiдносини сторiн в угодi по наданню послуг по доставцi товарiв вiд мiсця вiдправлення до мiсця призначення;
  рахунок-фактура вiд виконавця угоди доставки, що мiстить реквiзити сторiн, суму та умови платежу, а також предмет платежу;
  банкiвськi платiжнi документи, що пiдтверджують факт сплати послуг по доставцi у вiдповiдностi до виставленого рахунку-фактури.

  Регламентирующие документы:
  1. Наказ ДМСУ від 02/12/2003 N 828 "Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi"


 • Авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill)

  2007-09-09 17:58:47 - пишет customs_ua 2640
   

  Авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill) - документ, що свiдчить про укладення договору про повiтряне перевезення товарiв та iнших предметiв, умови перевезення, а також прийняття товарiв та iнших предметiв до перевезення.
  Регламентирующие документы:
  1. Наказ ДМСУ від 21/10/2003 N 715 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"
  2. Наказ ДМСУ від 06/04/2004 N 240 "Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митного контролю та митного оформлення повiтряних суден перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються цими суднами"


 • Коносамент (Bill of Lading)

  2007-09-09 17:57:17 - пишет customs_ua 1829


  Коносамент (Bill of Lading) - документ, що регулює правовiдносини мiж перевiзником та одержувачем вантажу, свiдчить про прийняття перевiзником вантажу, вiдомостi про який наведено в коносаментi, та є одним з документiв, що пiдтверджують наявнiсть i змiст договору морського перевезення.


  Читать
 • Зовнішньоекономічний договір

  2007-09-09 17:55:07 - пишет customs_ua 1629
   (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.
       Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності складається у письмовій формі.
  Регламентирующие документы:
  1. СДЕЛКИ, КОНТРАКТЫ, ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
  2. Закон України від 16/04/1991 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
  3. Наказ Мінекономіки від 06/09/2001 N 201 "Про затвердження Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)"
  4. Наказ ДМСУ від 21/10/2003 N 715 "Про внесення змiн та доповнень до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв i транспортних засобiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї"


 • ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ, КАРАНТИННИЙ ДОЗВІЛ

  2007-09-09 17:53:47 - пишет customs_ua 3727
  Фітосанітарний сертифікат - офiцiйний документ, який засвiдчує фiтосанiтарний стан пiдкарантинного матерiалу вiдповiдно до фiтосанiтарних правил i видається державними органами з карантину i захисту рослин країни-експортера.
  Вимагається при ввезенні та митному оформленні підконтрольних товарів. Всі підконтрольні та підкарантинні матеріали, що поступають з-за кордону і які пройшли фітосанітарний контроль на прикордонно-перепускному пункті, підлягають вторинному карантинному догляду, а при необхідності - лабораторній експертизі в місці призначення. При виявленні карантинних об'єктів вантажі підлягають очистці або знезараженню, в разі необхідності - знищенню.

  Читать


 • Сертифікат про походження товарів форми СТ-1

  2007-09-09 17:49:53 - пишет customs_ua 1377
  Сертифікат про походження товарів форми СТ-1 - документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару.
  Видається уповноваженими органами (як правило, це Торгово-промислові палати країни-виробника товару). Сертифікат надається митним органам України в надрукованому вигляді, без підчисток та виправлень, російською мовою.


  Читать


 • Сертифікат про походження товарів

  2007-09-09 17:48:15 - пишет customs_ua 1593
  Сертифікат про походження товарів - документ встановленої форми, який застосовується для підтвердження країни походження товару.
  Видається уповноваженими органами країни - експортера товару та використовується як одна з підстав для застосування пільгової ставки мита (якщо це передбачено для країни походження товару). Подання в митницю сертифіката про походження товару є оптимальним варіантом для декларанта. Цей документ розглядається митницею у якості основного документа, що однозначно свідчить про те, что вказаний товар походить з тієї або іншої країни. Сертифікат про походження надається разом з ВМД при декларуванні товарів.

  Читать
 • Сертифікат Комітету по контролю за наркотиками

  2007-09-09 17:46:55 - пишет customs_ua 1018
  Сертифікат Комітету по контролю за наркотиками є підставою для здійснення імпортних операцій з речовинами, які включено в "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів".
  Регламентирующие документы:
  1. НАРКОТИКИ
  2. Постанова КМУ від 03/01/1996 N 6 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин"
  3. Постанова КМУ від 03/02/1997 N 146 "Про затвердження порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
  4. Постанова КМУ від 06/05/2000 N 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
  5. Наказ МОЗ від 23/03/1998 N 7 "Про затвердження Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, що пiдлягають спецiальному контролю"
  6. Постанова КМУ від 18/01/2003 N 58 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за обiгом наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв"
 • На страницу
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   
Архив